12 Nisan 2013 Cuma

12-10.Sınıflar psikoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı


12-10.Sınıflar psikoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı  

SORULAR
A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ
(   )1-Psikoloji toplumun ve bireyin yapısını inceleyen bilimdir.
(   ) 2-İnsancıl ekolünün savunucusu Maslow’dur.
(   ) 3-İllüzyonda uyarıcı olmadığı halde ,halüsinasyonda uyarıcı vardır.
(   )4-Daha önce tepki göstermediğimiz bir uyarıcının tekrar tekrar verilmesi sonucu tepki göstermeye başlamamız duyarlılaşmadır:
(   ) 5-Duyumun gerçekleşmesi için gerekli olan tek koşul uyarıcının var olmasıdır:
B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 5 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ
1-)Bir deneyde sonuç üzerinde etkili olan uyarıcıya…………………………………………denir
2-) Bilişsel gelişim kuramını duyusal motor-işlem öncesi-somut işlemler-soyut işlemler olarak ayıran psikolog…………………….dur/dir/tur.
3-)Organizmanın  normal etkinlikte bulunmasına yetmeyecek derecede uyarıcı almasına………………………………..denir.
4-) Organizmayı davranışa yönelten istek haline …………………………………denir.
5-) Bireyin tüm kararlarının anne ve babası tarafında verildiği kimlik türü…………………………………………………….dur/tir/dir.

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞETLEYİNİZ
1-)Herhangi bir nesnenin algısında değişiklik olmaması için gerekli olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nesnenin farklı olması
B)Nesnenin tanınıyor olması
C)Duyum eşikleri arasında olması
D)Nesnenin ihtiyaç karşılayabilmesi
E) Algısal seçiciliğinin olması

2-)Kemal:Neydi o ses ?
Derya: Aaa bir patırtı duydum!
Ayşe: O da neydi ya?
Ebru: çarpışma sesine benziyordu.
Aziz: Yok ya maytap sesiydi.
Yukarıdaki diyalogda hangi öğrencilerin cümleleri algıyı ifade eder?
A)Kemal-Ebru-Aziz B)Derya-Ayşe-Aziz C) Kemal Derya-Ayşe  D)Ebru-Aziz E)Derya-Aziz

3-)İbrahim müzik sesini sonuna kadar açmış müzik dinliyor,arkadaşı melike ise ibrahime bir soru sorar ;ancak İbrahim Melikeyi duymasına rağmen bir türlü ne dediğini anlayamamaktadır.
İbrahim’in Melikeyi anlayamaması aşağıdaki kavramların hangisinin gerçekleşmediğinin göstergesidir?
A)Duyum  B)Algısal değişmezlik C)Algı D)Duyum eşiği  E)Algısal bütünlük

4-)-Nesnelerin bir yönü eksik olsa dahi onları eksiksiz algılarız.
-Fiziksel benzerlik gösteren uyarıcıları bir grup olarak algılarız.
Bu iki özellik aşağıdaki kavramların hangilerine karşılık gelir?

A)Tamamlama-benzerlik  B)Tamamlama-yakınlık  C)Değişmezlik-benzerlik
D)yakınlık-Benzerlik  E)Süreklilik-yakınlık
5-)2000 watlık bir spot lamba ile aydınlatılmış bir odada 100 watlık bir lambanın ışığının duyumsanamamasının nedeni aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanır?
A)Fiziksel illüzyon B)Duyum eşiği C)Farkeşiği   D)Algısal değişmezlik  E)Duyusal uyum

6-)Tüm kurslara katılan Ganime ,hangi işe gireceğine bir türlü karar veremez,sık sık fikir değiştirir, bir türlü mutlu olamaz.
Ganimenin bu durumu hangi kavramla ifade edilir?
A)Erken bağlanmış kimlik  B)Morotoryum  C)İpotekli kimlik D)dağınık kimlik  E)Askıya alma

7-)Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)Ehliyetsiz birinin ambulansı polis sanması   B)Aç birinin taş parçasını peynir sanması  C) Yerdeki lastik parçasının fare sanılması
D)Tren raylarının uzaklaştıkça birleşiyor gibi görünmesi  E)Hemşireden korkmuş  bir  çocuğun her beyaz önlüklü gördüğünde ağlaması

8-)Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik(birincil)güdülerin özelliklerinden değildir?
A)Tüm insanlarda aynı biçimde mevcuttur                B)Öğrenilmeden elde edilir   C)Türün devamı için gereklidir
D)Toplumdan topluma farklılık gösterir  E) Yaşamı sürdürmeyi amaçlar.

9-)Aşağıdakilerden hangisi daha fazla ilişkiyi ifade eder?
A) -10     B) 85    C) -70    D)10      E) -90
10-)  Hangi seçenektekilerin tamamı algıda değişmezliği ifade eden kavramlardır?
A) Renk -Büyüklük -Biçim   B)Yakınlık-büyüklük-benzerlik   C)Devamlılık-benzerlik-yakınlık   D) Renk-bütünlük-yakınlık
E)Biçim-organizasyon-renk

11- Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin alt dallarından değildir?
A)sosyal psikoloji  B) Dinamik psikoloji  C)Klinik psikoloji   D)Endüstri Psikolojisi  E)Deneysel Psikoloji

12-) 5 yaşında olan Ecem sokakta arkadaşlarıyla oynarken yanlarına gelen yeni arkadaşlarının isminin Ceren olduğunu öğrenince çok şaşırır .” Ama senin adın ceren olmaz çünkü benim kardeşimin adı Cerendir.”der. Ecemin bu davranışı hangi kavramla açıklanabilir?
A)Parelel oyun B)Sembolik oyun  C)Benmerkezcilik  D)monolog  E)Tersine Çevirememe

     CEVAPLAR

1-Y  2-D  3-Y   4-D   5-Y /  1-BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN   2-PİAGET  3-YETERSİZ UYARILMA  4-GÜDÜ  5-İPOTEKLİ(ERKEN BAĞLANMIŞ)
1-B  2-D   3-C   4-A     5-C   6-D    7-D    8-D   9-E   10-A    11-B   12-C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder