3 Nisan 2013 Çarşamba

11. Sınıf Felsefe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

11. Sınıf Felsefe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

1-) Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin   özelliklerinden biridir?
A)Ali:”Ziya Hocamız din felsefesinin tüm dinlere eşit mesafede olamayacağını söylemişti ,bana göre de doğrudur.
B)Ömer:”Din felsefesi herhangi bir dini ele alırken acımasızca eleştiride bulunur.”
C) Abdullah:”Din felsefesi İnancı temel alır, aklı ön planda tutmaz.
D) Ali Kemal:”Bence din felsefesi hangi dinin daha iyi ve doğru olduğunu ortaya koyan etkinliktir.
E) Uğur:”Din Felsefesinin sorgulama yaparken de  kurallara bağlı kaldığını gördüm.

2-) Mustafa , yapılan Tarihi yapılar gezisinde Sivas Gök Medresesinin  giriş kapısındaki el oyması figürleri ve iç avlusundaki çinilerin çok güzel olduğunu belirterek, hayranlık içinde yapıyı incelemiştir.
Mustafa’nın eserinin karşısında duyduğu heyecan aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır?

A)Estetik Yargı           B) Estetik Tavır       C) Estetik Haz
D) Estetik Obje           E) Estetik Suje

3-) Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
I-Estetik kavramını  sanatsal anlamda ilk kullanan Baumgarten’dir.
II-Croce’a göre sanat bir oyundur.
III-Sanat,estetiği içine alan daha geniş bir kavramdır.
IV-Kant ortak estetik yargıların varlığını savunur.

A)I-II-III              B)I-III-IV               C)I-IV
D)I-II-IV              E)I-II-III-IV

4-) Mehmet:”Sanat ve felsefe  etkinliği insan unsuru olmasa olamazdı.”
Meryem:”Felsefe ve sanat alanının konusu insan ve doğadır,bunun dışında etkinlikte bulunmamışlardır.
Bahar Tokalı:”Her ikisinin de uymaları gereken zorunlu kurallarının  olması ne güzel.”
Ziya Hoca:”Baharcığım haklısın beklide ama; bence her ikisinin de ortaya koyduğu ürünlerin doğrulanma veya  yanlışlanma olasılığının olmaması en güzeli.”
Berna :”Ya hocam onu bunu bilemem ikisinin ürünleri de bende müthiş bir haz uyandırıyor.”

Yukarıdaki konuşmada  sanat ve felsefenin ortak özellikleri dile getirilmiştir ,ortak özellikleri doğru bir şekilde dile getirenler hangi seçenekte verilmiştir?

A)Meryem-Mehmet-Bahar Tokalı-Ziya Hoca
B) Mehmet-Bahar Tokalı-Ziya Hoca-Berna
C) Bahar Tokalı-Ziya Hoca-Berna-Meryem
D) Ziya Hoca-Berna-Meryem-Mehmet
E) Ziya Hoca-Berna-Meryem-Mehmet- Bahar Tokalı

5-) Muhammet: 
”benim bildiğim estetik yargılar konusunda herkes farklı görüşler belirtebilir.” Gamze :”Evet doğru söylüyorsun;çünkü estetik yargılar bir doğruluk değeri taşımaz.” Kürşat: “Beğeni duygusu olmayan insan var mıdır? Herkesin aynı yönde beğeni duygusu olmasa estetik olamaz.” Kamil:”Ben de ,beğeni duygusuna hitap ettiğini düşünüyorum.” Ahmet: ”Estetik yargıları herkes kendi değer yargılarına göre açıklayabilir,kimse de yadırgayamaz. 
Bu dialogda kimlerin  görüşleri  estetik yargılar için  söylendiğinde doğru olur ?

A)Muhammet-Gamze-Ahmet
B) Gamze-Ahmet-Kürşat-Kamil
C) Muhammet-Gamze-Kürşat-Kamil
D) Kürşat-Kamil-Ahmet-Muhammet
E) Muhammet-Gamze-Kamil-Ahmet

6-) Yoksul insanlara yardım etmek için bir araya gelen 11/B sınıfında konuşulanlara kulak misafiri olalım. Suna:”Arkadaşlar artı ve eksilere bakmaksızın zor durumdaki insanlara yardımcı olmak  tek amacımız olmalı.” Melek:”Evet ama yapacağımız işlerin sonuçlarını herkes kabul ediyor mu?”Durmuş Ali:”Burada asıl olan İsteyenin iyiyi isteyip, iyiye yönelmesidir.”Serpil:” bu işi yapıyor olmamız beni ne kadar mutlu ediyor anlatamam.”
Kulak misafiri olduğumuz konuşmada aşağıdaki kavramların hangisi yoktur?

A)İyi              B)Sorumluluk        C)Özgürlük
D)Erdem                          E)Vicdan

7-) Alican:”Soyut olan her şeyin temelinde mutlak somut bir varlık aranmamalıdır, var olarak nitelendirilen cinler ve melekler varoluşlarını “beyin” denen organdan bağımsız olarak elde ederler.”Görüşünü savunan Alican aşağıdaki görüşlerin hangisine karşı çıkıyor olabilir?
A)Emprizm        B)Materyalizm      C)İdealizm  D)Entuisyonizm  E)Kritisizm

8-) Ömer davet edildiği üst düzey bir kokteyle çok sevdiği arkadaşları Bahar ve Berna’yı da götürmüştür.Bahar  her konuda kendini geliştirmiş,ortamına göre davranmasını bilen bir kişiliktir.Berna ise ortama uyum sağlayamayan ,kontrol edilmesi gereken biridir.Ömer kokteylde Bahar’a  karışmazken,  Berna’nın davranışlarını kontrol etmektedir. Bahar’ın ve Berna’nın durumu aşağıdaki kavramlardan sırasıyla hangileri ile açıklanabilir?      
                                    
A) Ahlaki eylem -Otodetermenizim
B) Otodetermenizm- İndetermenizim
C)İndetermenizim -Determenizm
D) Otodetermenizim -Determenizim
E) Ahlaki eylem- Determenizim

9-)Evrensel ahlak yasasını evrensel olduğunu kabul edenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Kant-Aristo-Platon  B)Platon-Sokrates-Sartre
C) Nietzsche- Sartre-Mill  D)Bergson-Sartre-Hegel
E) Kant-Aristo- Nietzsche
10-)Felsefe varlığı ve tüm bilgi alanını birleştirici bütünleştirici bir anlayışla ele alır,evrende sorulabilecek her türlü sorunun felsefi bir yönü vardır.Bu anlamda aşağıdaki soruya cevap aramak felsefi bir sorgulama ve merak  gerektirir.
Soru:Güneş ışınlarının dünyaya ulaşma süresi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
 A)2 saniye             B) 20 saniye        C) 2 dk. 30 sn
D)6.dk. 20 sn        E)8 dk. 20 sn
11-) Mehtap’ın sık sık ağladığını gören Durdane kadınların erkeklerden daha duygusal oldurlarını;Yabani meyve ağaçlarının  daha fazla çiçek açtığını görenHamza’nın; bu kışın daha sert geçeceğini söylemesi hangi bilgi türünü örneklendirir?
A)Bilimsel Bilgi   B) Teknik Bilgi  C)Felsefi Bilgi
D)Dinsel Bilgi      E) Gündelik Bilgi

12-) Felsefe yazılısında kopya çeken Fadime ,yaptığı davranışı ders öğretmenine itiraf ettiği için büyük bir rahatlama hissetmiş bunu Büşra nur ile paylaşmıştır.Büşra nur:”Rahatlaman yaptığın davranışın doğruluğunun sonucudur.”
Fadime’nin rahatlama hissetmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?               

A) Erdem                   B)Sorumluluk            C) Vicdan        D)Ahlaki Karar         E)Ahlaki eylemin

13-) Kant için eylemin ahlaklılığı , o eylemin içeriğine değil , salt iyiyi istemeye(niyete) bağlıdır. Ona göre bir koşula bağlanan buyruk. Ahlaksal sayılmaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ahlak anlayışına uygun değildir?

A)Huzurevi ziyaretine giden Salbaş Lisesi öğrencilerinin bu ziyareti gizli tutması.
B)Öğretmenin büyük bir zevkle öğrencilerine yardımcı olması.
 C) Bir dershane  sahibinin parası olmayan öğrenciyi  dershaneye ücretsiz kaydetmesi.
D)Bir öğretmenin teşekkür kaygısı olmadan yöneticilerin her dediğini yapması.
E) Bir iş adamının adının açıklanması şartıyla yardımda bulunması.

14-)Ruveyda:”Bilginin temelini deneyimlerde aramak gerekir.”
       Zeynep Gül:”Bilginin bizi yanıltmaması için tamamen akılsal olmalı.”
     Büşra:”Bir bilgi herhangi bir yerde işime yaramıyorsa anlamsızdır.”
     Merve: ”Şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir kenara koyduğumuzda doğru bilgiye ulaşabiliriz.”
     Nursel: ”Bana göre sezgi asıl olandır ve sezgi yolu ile elde edilen bilgi yanıltmaz.”

Yukarıdaki görüşleri savunanlar ile bu görüşleri savunan filozoflar eşleştirmesinde hangisinde hata yapılmıştır?

A)Nursel-Bergson  B)Ruveyda-Locke  C)Merve-Kant

D)Büşra-James      E)Zeynep Gül-Platon

15-) Berna :”Arkadaşlar Sokrates’e göre ahlaki eylemin amacını söyleyebilecek var mı, Ziya Hoca anlatmıştı ama ben o derste müzik dinlediğim için hatırlayamadım , ahlaklı olmanın yolu neydi? ”Alican:”Sokrat tanrının buyruğuna uymamız gerektiğini söylüyordu.”Rümeysa:”Hayır  hayattan zevk almak gerekir diyor.”Mehmet:Arkadaşlar hepiniz yanılıyorsunuz, ahlaklılık bilgili olmaktan geçer diyordu. Canan: ”Sanırım herkesi sevmemiz gerektiğini söylüyordu.” Dilek:”Herkesin ,üzerinde anlaşabileceği ortak yasalardı sanırım.”
Berna’nın:”Sokrates’e göre ahlaklı olmanın yolu nedir?”sorusuna doğru yanıtı veren Kimdir?
A)Alican     B) Rümeysa   C) Mehmet
D) Canan                 E) Dilek16-) Beytullah:”Sanat eseri, mükemmel olan doğayı olduğu gibi yansıtmalıdır; doğaya, sanatçının katacağı hiçbir değer yoktur. Bir sanat eseri, doğadakini ne kadar başarılı biçimde yansıtıyorsa, o kadar başarılıdır.”Görüşünü savunmaktadır.
Beytullah aşağıdaki kuramlardan hangisini savunuyor olabilir?

A) Yaratma kuramı       B) Taklit kuramı
C) Oyun kuramı            D) Yaratıcılık kuramı
E) Romantizm

17-) Levent:”Arkadaşlar Biliyor muydunuz ,Schiller, sanatı oyun olarak kabul eder. Çünkü aralarında ileri ölçüde bir benzerlik bulunduğunu düşünür.”
    Levent’in bu görüşünü aşağıdaki arkadaşlarından hangisinin  görüşü desteklemektedir?

A)   Oğuz :“Her ikisi de beni gerçeklikten uzaklaştırıyor.
B) Ayşe:”Vallahi oğuzcuğum onu bilemem de beni alıp hayal dünyasından uzaklaştırıyorlar.
C) Bahar:”İkisiyle de uğraştığımda dert ve sıkıntılarımdan kurtulurum sandım ama yanılmışım.
D) Güven:”Ama arkadaşlar bu iki alan da belirli kurallara göre hareket eder.
E) Mustafa :”Ben sanat ve oyunla uğraşırken tek amacım fayda elde etmektir.”

18-)Estetik ile Sanat arasındaki temel farkı belirterek, aşağıdakilerin hangilerinin sanat ,hangilerinin estetik kavramını içerdiğini belirtiniz.
Hangi  kavramı içeriyorsa altına (x) işareti koyunuzEstetikSanat
Sümela Manastırı

2 PUAN
Pamukkale Travertenler2 PUAN
Sivas Şifaiye Medresesi2 PUAN
Nevşehir Peribacaları2 PUAN
Didim  Apollo Tapınağı2 PUANTest soruları 5 puan  18.soru 15 puan
BAŞARILAR11. Sınıf Felsefe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı CEVAP ANAHTARI

1-B  2-A  3-C  4-D   5-E  6-C  7-B  8-D   9-A  10-E   11-E  12-C  13-E   14-C  15-C   16-B  17-A
18-)Estetik ile Sanat arasındaki temel farkı belirterek, aşağıdakilerin hangilerinin sanat ,hangilerinin estetik kavramını içerdiğini belirtiniz.
Hangi  kavramı içeriyorsa altına (x) işareti koyunuzEstetikSanat
Sümela Manastırı Xx2 PUAN
Pamukkale TravertenlerX2 PUAN
Sivas Şifaiye MedresesiXx2 PUAN
Nevşehir PeribacalarıX2 PUAN
Didim  Apollo TapınağıXx2 PUAN

Estetik hem doğadaki güzeli ,hem de sanattaki güzeli konu edinirken ,Sanat ise sadece insan yapısı  olan varlıktaki (eser) güzeli konu edinir.
Yani estetik sanatı da içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır.
Sanatın olduğu her yerde estetik vardır ;ama estetiğin olduğu her yerde sanat olmayabilir. 5 PUAN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder