21 Nisan 2013 Pazar

11. Sınıf Felsefe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı
BUCAK ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FELSEFE DERSİ
11 .SINIFLAR 2 .DÖNEM 1. SINAV SORULARI          18/04/2013
1- Ahlaki eylemin amacı ne olmalıdır? Sorusuna verilen aşağıdaki görüşlerin hangi yaklaşımlara (Bencilik, Ödev ahlakı, Anarşizm, Hedonizm, Faydacılık ) ait olduklarını karşılarına yazınız.(10 puan)
 -Eylemlerin seni sınırlayan her şeyi ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır...
-Eylemlerinin biricik ve temel amacı kendi çıkarların olmalıdır…………       
-Eylemlerin amacı ödevi yerine getirmek olmalıdır……………. 
-Eylemlerin en;yüksek sayıda insana en yüksek mutluluğu sağlamalıdır          ……..
-Eylemlerin temel amacı haz elde etmek olmalıdır   ……….


2- -Bir insan bir yoksula, iyiliksever görünmek ya da gösteriş yapmak için yardımcı olmuşsa, bu kişinin eyleminin ahlaki bir değeri yoktur diyen düşünür……………….(5 puan)

-‘Bir eylemin iyi olup olmaması iyi ideasına uygun olup olmamasına bağlıdır.’ diyen düşünür........................ (5 puan)

3- a)-Bentham ve S.Mill’in savunduğu toplumun yararına olan eylemlerin ahlaki açıdan değerli görüldüğü yaklaşım hangisidir? Daire içine alınız. (5 puan)

-Hedonizm            -Anarşizm       -Utilitarizm          -Egoizm

b)Örneğin yolda yürürken bulduğum bir parayı harcayabileceğim gibi götürüp yetkililere teslim edebilirim de. Burada bana parayı yetkililere teslim etmeyi tercih ettirecek olan yetenek sezgi’dir’ diyen düşünür?(5 puan)
-Bentham     -Hobbes       -Bergson      -Spinoza

4- a)Hangisi ahlak felsefesinin kavramları arasında yer almaz? Daire içine alınız.(5 puan)
  -İyi   -Güzel        -Vicdan       -Kötü          -Özgürlük

b)Uygulamalı etik alanlarının isimlerini yazınız. 5 tane) (5 puan)
………………………………………………..

5- a)Hangi düşünür evrensel ahlak yasasının olmadığını savunur?(5 puan)
-Platon        -İ.Kant        -.J.P.Sartre   -Mevlana    -Bergson

b) ‘Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak’ diyen Aristo, ahlakın temelinde neyi görür? (5 puan)
-Sorumlu olma       -Mutluluk    -Ölçülülük     -Bilgelik

6- a) Mahatma Gandhi, ‘İlkesi olamayan politika, çalışmadan gelen zenginlik, vicdani olmayan haz, karakteri olmayan bilgi, dürüst olmayan ticaret, insani olmayan bilim ve özverisiz ibadet’ İşte Ahlak sistemini.çökerten ve insanı iyiye yöneltmekten alıkoyan yedi büyük günah der’.
Gahdhi bu sözleriyle insan eylemlerinde hangi kavramın önemini vurgular?(5 puan)
-Özgürjük   -Doğruluk     -Erdem        -Vicdan       -Sorumluluk

b) Varoluşçu Felsefeye göre insan iradesi ile iyi ve kötü dav ranışlardan birini seçmelidir. İnsan seçtiği davranışın getirdiği sonuçları da üstlenmelidir.
Varoluşçu felsefenin hangisini önemsediği söylenebilir?(5 puan)
-Bireyin vicdanını -Özgürlük ve sorumluluğu  -Erdemli yaşamamayı
-Ahlak yasalarını   -Kaderi

7- a). Hangisi sadece estetiğin ilgi alanına girer?(5 puan)
Mısır Piramitleri ( )        
Shakespeare’in Romeo ve Julliet’i ( ) 
Niagara Şelalesi ( )
Topkapı Sarayı ( ) 
Bethowen’in Yedinci Senfonisi ( )

b) '3,5 saatlik bir film olduğunu ilk duyduğumda izlemeye gilmekte tereddüt ettim. Ancak gittim. Ve filmden öyle bir haz aldım ki çıktığımda sanatın tanımı budur dedim. Filmin bendeki zaman algısı 5 dakika gibiydi. Daha da önemlisi yaşadığım havalın bütün olumsuzluklarını geçici de olsa unutturması oldu.’
Parça hangi sanat yaklaşımı ile ilgilidir?( 5 puan)
Taklit Olarak Sanat ( )    
Oyun Olarak Sanat ( )
Yaratma Olarak Sanat ( )

8- a) Hangisi sanat eserinin özelliği değildir? (5 puan)
İnsan yaratısıdır ( )
Biriciktir ( )
Doğaldır ( )
Özgündür ( )
Yarar amacı taşıma ( )

b)  Schijler’e göre sanat bir……………………..dur.

9- a) ‘Küpe çiçeğinin güzelliğinden etkilenen becerikli ellerin ‘küpe çiçeği’ biçiminde oya yaptıkları bilinir. Küpe Çiçeğinin güzelliği……………………..‘ovanın güzelliği’ ise…………………….konusudur.
Boşluklara ‘estetik’ ve ‘sanat felsefesi’ kelimelerini uygun olarak yerleştiriniz?(5 puan)

b) ‘Sanat eseri, sanatçının duygu ve yaratıcı düş gücüne dayanmalıdır. Sanat eseri, sanatçının kişisel heyecanını dışa vurmalıdır. Doğada mükemmellik  yoktur, güzel bir bayanın resmini çizmek sanat değildir.’
Parçada benimsenen sanat anlayışı hangisidir? (5 pıuan)

Oyun olarak sanat ( )      
Yaratma olarak sanat ( ) 
Taklit olarak sanat ( )

10- a) Ortak estetik yargılar vardır diyen düşünür ………………….ortak estetik yargılar yoktur diyen düşünür ise………………………dır. (5 puan)

b) Doğadaki ve sanattaki güzelle ilgilenen alana………………,   sadece sanattaki güzelle ilgilenen alana ise………………. denir.(5 puan)•Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir'.
Platon2 yorum: