3 Nisan 2013 Çarşamba

11. Sınıf Felsefe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


11. Sınıf Felsefe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

AD/SOYAD:
SINIF          :
OKUL NO  : 
.................. 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FELSEFE DERSİ 2.YARIYIL 1.YAZILI YOKLMA SINAVI SORULARI
                     B GRUBU

1-) Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin   özelliklerinden biri değildir?
A)Ali:”Ziya Hocamız din felsefesinin tüm dinlere eşit mesafede durduğunu söylemişti ,bana göre de doğrudur.
B)Ömer:”Din felsefesi herhangi bir dini ele alırken acımasızca eleştiride bulunur.”
C) Abdullah:”Din felsefesi İnancı temel alır, aklı ön planda tutmaz.
D) Ali Kemal:”Bence din felsefesi hangi dinin daha iyi ve doğru olduğunu ortaya koymaz.
E) Uğur:”Din Felsefesinin sorgulama yaparken de  kurallara bağlı kaldığını görmedim.

2-) Levent:”Arkadaşlar Biliyor muydunuz ,Schiller, sanatı oyun olarak kabul eder. Çünkü aralarında ileri ölçüde bir benzerlik bulunduğunu düşünür.”
    Levent’in bu görüşünü aşağıdaki arkadaşlarından hangisinin  görüşü desteklememektedir?

A) Oğuz “her ikisi de beni gerçeklikten uzaklaştırıyor.
B) Ayşe:”Vallahi oğuzcuğum onu bilemem de beni alıp hayal dünyasına götürüyorlar.
C) Bahar:”İkisiyle de uğraştığımda ne dert ne sıkıntım kalıyor,o kadar mutlu oluyorum ki
D) Güven:”Ama arkadaşlar bu iki alan da belirli kurallara göre hareket eder.
E) Mustafa :”Ben sanat ve oyunla uğraşırken tek amacım eğlenmek ,hiçbir çıkar gözetmem.”

3-)Beytullah:”Sanat eseri, mükemmel olan doğayı olduğu gibi yansıtmalıdır; doğaya, sanatçının katacağı hiçbir değer yoktur. Bir sanat eseri, doğadakini ne kadar başarılı biçimde yansıtıyorsa, o kadar başarılıdır.”Görüşünü savunmaktadır.
Beytullah aşağıdaki kuramlardan hangisini savunuyor olabilir?

A) Yaratma kuramı       B) Oyun kuramı
C) Taklit kuramı           D) Yaratıcılık kuramı
E) Romantizm

4-) Berna :”Arkadaşlar Sokrates’e göre ahlaki eylemin amacını söyleyebilecek var mı, Ziya Hoca anlatmıştı ama ben o derste müzik dinlediğim için hatırlayamadım , ahlaklı olmanın yolu neydi? ”Alican:”Sokrat tanrının buyruğuna uymamız gerektiğini söylüyordu.”Rümeysa:”Hayır  hayattan zevk almak gerekir diyor.”Mehmet:”Sanırım herkesi sevmemiz gerektiğini söylüyordu.” Canan:”Arkadaşlar hepiniz yanılıyorsunuz, ahlaklılık bilgili olmaktan geçer diyordu. ”Dilek:”Herkesin ,üzerinde anlaşabileceği ortak yasalardı sanırım.”
Berna’nın:”Sokrates’e göre ahlaklı olmanın yolu nedir?”sorusuna doğru yanıtı veren Kimdir?
A)Alican     B) Rümeysa   C) Mehmet
D) Canan                 E) Dilek

5-) Muhammet: 
”benim bildiğim estetik yargılar konusunda herkes farklı görüşler belirtebilir.” Gamze :”Evet doğru söylüyorsun;çünkü estetik yargılar bir doğruluk değeri taşımaz.” Kürşat:”Estetik yargıları herkes kendi değer yargılarına göre açıklayabilir,kimse de yadırgayamaz. Kamil:”Ben de ,beğeni duygusuna hitap ettiğini düşünüyorum.” Ahmet:”Beğeni duygusu olmayan insan var mıdır? Herkesin aynı yönde beğeni duygusu olmasa estetik olamaz.”
Bu dialogda kimlerin  görüşleri  estetik yargılar için  söylendiğinde doğru olur ?
A)Muhammet-Gamze-Ahmet
B) Gamze-Ahmet-Kürşat-Kamil
C) Muhammet-Gamze-Kürşat-Kamil
D) Kürşat-Kamil-Ahmet-Muhammet
E) Muhammet-Gamze-Kürşat-Kamil-Ahmet

6-) Kant için eylemin ahlaklılığı , o eylemin içeriğine değil , salt iyiyi istemeye(niyete) bağlıdır. Ona göre bir koşula bağlanan buyruk. Ahlaksal sayılmaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ahlak anlayışına uygun değildir?

A)Huzurevi ziyaretine giden Salbaş Lisesi öğrencilerinin bu ziyareti gizli tutması.
B)Öğretmenin büyük bir zevkle öğrencilerine yardımcı olması.
 C) Bir dershane  sahibinin parası olmayan öğrenciyi  dershaneye ücretsiz kaydetmesi.
D)Bir öğretmenin teşekkür kaygısı ile yöneticilerin her dediğini yapması.
E) Bir iş adamının adının açıklanmaması şartıyla yardımda bulunması.

7-)Ömer davet edildiği üst düzey bir kokteyle çok sevdiği arkadaşları Bahar ve Berna’yı da götürmüştür.Bahar  her konuda kendini geliştirmiş,ortamına göre davranmasını bilen bir kişiliktir.Berna ise ortama uyum sağlayamayan ,kontrol edilmesi gereken biridir.Ömer kokteylde Bahar’a  karışmazken,  Berna’nın davranışlarını kontrol etmektedir. Bahar’ın ve Berna’nın durumu aşağıdaki kavramlardan sırasıyla hangileri ile açıklanabilir?      
                                    
A) Ahlaki eylem -Otodetermenizim
B) Otodetermenizim -Determenizim
C)Determenizm -Otodetermenizim
D)Otodetermenizm- İndetermenizim
 E) Ahlaki eylem- Determenizim

 8-) Felsefe yazılısında kopya çeken Fadime ,yaptığı davranışı ders öğretmenine itiraf ettiği için büyük bir rahatlama hissetmiş bunu Büşra nur ile paylaşmıştır. Büşra nur:”Rahatlaman yaptığın davranışın doğruluğunun sonucudur.”
Fadime’nin rahatlama hissetmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?               

A)Vicdanın               B)Sorumluluk        C)Erdem        D)Ahlaki Karar         E)Ahlaki eylemin

9-)Evrensel ahlak yasasını evrensel olduğunu kabul edenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Kant-Aristo-Nietzsche  B)Platon-Sokrates-Sartre
C) Nietzsche- Sartre-Mill  D)Bergson-Sartre-Hegel
E) Kant-Aristo-Platon


10-)Felsefe varlığı ve tüm bilgi alanını birleştirici bütünleştirici bir anlayışla ele alır,evrende sorulabilecek her türlü sorunun felsefi bir yönü vardır.Bu anlamda aşağıdaki soruya cevap aramak felsefi bir sorgulama ve merak  gerektirir.
Soru:Güneş ışınlarının dünyaya ulaşma süresi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
 A)2 saniye             B) 20 saniye        C) 2 dk. 30 sn
D)6.dk. 20 sn        E)8 dk. 20 sn
11-) Mehtap’ın sık sık ağladığını gören Durdane kadınların erkeklerden daha duygusal oldurlarını;Yabani meyve ağaçlarının  daha fazla çiçek açtığını görenHamza’nın; bu kışın daha sert geçeceğini söylemesi hangi bilgi türünü örneklendirir?
A)Bilimsel Bilgi   B)Gündelik Bilgi  C)Felsefi Bilgi
D)Dinsel Bilgi      E)teknik Bilgi

12-)Alican:”Soyut olan her şeyin temelinde mutlak somut bir varlık mevcuttur, var olarak nitelendirilen cinler ve melekler varoluşlarını “beyin” denen organa borçludurlar.”Görüşünü savunan Alican aşağıdaki görüşlerin hangisine karşı çıkıyor olabilir?
A)Emprizm        B)Materyalizm      C)İdealizm  D)Entuisyonizm  E)Kritisizm

13-) Yoksul insanlara yardım etmek için bir araya gelen 11/B sınıfında konuşulanlara kulak misafiri olalım. Suna:”Arkadaşlar artı ve eksilere bakmaksızın zor durumdaki insanlara yardımcı olmak  tek amacımız olmalı.” Melek:”Evet ama yapacağımız işlerin sonuçlarını herkes kabul ediyor mu?”Durmuş Ali:”İsteyen katılır bu işlerde zorlama olmaz,gönüllülük ister.”Serpil:” bu işi yapıyor olmamız beni ne kadar mutlu ediyor anlatamam.”
Kulak misafiri olduğumuz konuşmada aşağıdaki kavramların hangisi yoktur?

A)İyi              B)Sorumluluk        C)Özgürlük
D)Ahlak Yasası                  E)Vicdan

14-)Ruveyda:”Bilginin temelini deneyimlerde aramak gerekir.”
       Zeynep Gül:”Bilginin bizi yanıltmaması için tamamen akılsal olmalı.”
     Büşra:”Bir bilgi herhangi bir yerde işime yaramıyorsa anlamsızdır.”
     Merve:”Bana göre akıl ve deneyimin ortaklaşa bilgisi yanıltmaz.”
     Nursel:”Şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir kenara koyduğumuzda doğru bilgiye ulaşabiliriz.”
Yukarıdaki görüşleri savunanlar ile bu görüşleri savunan filozoflar eşleştirmesinde hangisinde hata yapılmıştır?

A)Nursel-Bergson  B)Ruveyda-Locke  C)Merve-Kant

D)Büşra-James      E)Zeynep Gül-Platon

15-) Mehmet:”Sanat ve felsefe  etkinliği insan unsuru olmasa olamazdı.”
Meryem:”Felsefe ve sanat alanının konusu insan ve doğadır,bunun dışında etkinlikte bulunmamışlardır.
Bahar Tokalı:”Her ikisinin de uymaları gereken zorunlu kurallarının  olmaması ne güzel.”
Ziya Hoca:”Bahacığım haklısın beklide ama; bence her ikisinin de ortaya koyduğu ürünlerin doğrulanma veya  yanlışlanma olasılığının olmaması en güzeli.”
Berna :”Ya hocam onu bunu bilemem ikisinin ürünleri de bende müthiş bir haz uyandırıyor.”

Yukarıdaki konuşmada  sanat ve felsefenin ortak özellikleri dile getirilmiştir ,ortak özellikleri doğru bir şekilde dile getirenler hangi seçenekte verilmiştir?

A)Meryem-Mehmet-Bahar Tokalı-Ziya Hoca
B) Mehmet-Bahar Tokalı-Ziya Hoca-Berna
C) Bahar Tokalı-Ziya Hoca-Berna-Meryem
D) Ziya Hoca-Berna-Meryem-Mehmet
E) Ziya Hoca-Berna-Meryem-Mehmet- Bahar Tokalı

16-)Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
I-Estetik kavramını  sanatsal anlamda ilk kullanan Baumgarten’dir.
II-Croce’a göre sanat bir oyundur.
III-Sanat eseri evrensel bir özellik gösterir.
IV-Kant ortak estetik yargıların varlığını savunur.

A)I-II-III              B)I-III-IV               C)I-IV
D)I-II-IV              E)I-II-III-IV

17-) Mustafa , yapılan Tarihi yapılar gezisinde Sivas Gök Medresesinin  giriş kapısındaki el oyması figürler ve iç avlusundaki çinilerin güzelliği karşısında büyük bir heyecan yaşamış, hayranlık içinde yapıyı incelemiştir.
Mustafa’nın eserinin karşısında duyduğu heyecan aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır?

A)Estetik Yargı           B) Estetik Tavır       C) Estetik Haz
D) Estetik Obje           E) Estetik Suje

18-)Estetik ile Sanat arasındaki temel farkı belirterek, aşağıdakilerin hangilerinin sanat ,hangilerinin estetik kavramını içerdiğini belirtiniz.
Hangi  kavramı içeriyorsa altına (x) işareti koyunuzEstetikSanat
Fethiye ölü deniz

               2 PUAN
Pamukkale Travertenler               2 PUAN
Sivas Şifaiye Medresesi               2 PUAN
Nevşehir Peribacaları                2 PUAN
Sivas Ulucami               2 PUAN

Test soruları 5 puan  18.soru 15 puan
BAŞARILAR


Felsefe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları:

CEVAPLAR
1-C  2-D  3-C  4-D  5-C  6-D   7-B  8-A  9-E  10-E  11-B  12-C  13-D  14-A  15-E  16-B  17-C
18-
Hangi  kavramı içeriyorsa altına (x) işareti koyunuzEstetikSanat
Fethiye ölü deniz         

x     2 PUAN
Pamukkale Travertenlerx    2 PUAN
Sivas Şifaiye MedresesixX   2 PUAN
Nevşehir Peribacalarıx      2 PUAN
Sivas UlucamixX   2 PUAN


Estetik hem doğadaki güzeli ,hem de sanattaki güzeli konu edinirken ,Sanat ise sadece insan yapısı  olan varlıktaki (eser) güzeli konu edinir.
Yani estetik sanatı da içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır.
Sanatın olduğu her yerde estetik vardır ;ama estetiğin olduğu her yerde sanat olmayabilir. 5 PUAN


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder