1 Eylül 2013 Pazar

11. Sınıf Sosyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Sosyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
1-  Sosyolojinin doğuşuna etki eden faktörlerden 2 tanesini yazınız.


2-  Toplumsal olgu kavramını açıklayarak 2 tane örnek veriniz.
3-  Sosyolojik araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinden, anket çalışmasını tanımlayınız.
4-  Toplumsal rol kavramını tanımlayarak 2 tane örnek veriniz.
5-  Rol pekişmesi kavramını tanımlayarak 1 tane örnek veriniz.
6-  Sosyalleşmeyi sağlayan araçlardan arkadaş gruplarının, bireye kazandırdığı sosyalleşme becerileri nelerdir?
7-  Toplumsal kontrol ne demektir, tanımını yapınız.
·       Her Soru 10 puandır…
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) koyunuz. 
*Her doğru cevap 3 puandır.
1-  Tümevarım, olaylardan olgulara giden bir akıl yürütmedir. (          )   
2-  Toplumu oluşturan kurumlar birbirleriyle bağlantılıdır.         (          )   
3-  Sağlıklı sosyalleşme bireye olumlu davranışlar kazandırır.  (        )
4-  Toplumsal değerler sosyalleşme yoluyla aktarılır.   (        )
5-  Sosyoloji, doğa bilimleri gibi deneysel bir bilimdir.   (       )
6-  Sosyoloji toplum bilimidir. (        )
7-  Sosyoloji olması gerekeni inceler.   (        )
8-  Sosyoloji kural koyucu bir bilim değildir.  (         )
9-  Anne olmak, doğuştan getirilen bir statüdür.  (        )
10-  Toplum nesnel olarak incelenebilir.  (        )                  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder