29 Ağustos 2013 Perşembe

10. Sınıf Dil ve Anlatım Ortalama Yükseltme Soru ve Cevapları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Ortalama Yükseltme Sınavı Soru ve Cevapları

1.Panel ve forum arasındaki farklardan iki tanesini yazınız.

2.Aşağıdaki şiirin temasını yazınız.
Ne yardan geçilir ne senden
Korkuyorum bu gecelerden
Bel bağladığım tepelerden
Gün doğmayabilir bir daha

3.Aşağıdaki cümlede geçen anlatım bozukluğunu bulup, sebebin bağlaşıklıktan mı yoksa bağdaşıklıktan mı kaynaklandığını yazınız.
"Taziyelerimi ve baş sağlığı dileklerimi sunmak için cenaze merasimi yapılan evin yolunu tuttum."
4.Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatları gösterip çeşitlerini yazınız.
"Küçük pansiyonlarda uykusuz geceler geçirdim."
"Bazı günler deniz, çamların kokusunu karşı sahile kadar getirir."
"Yirmi dört yaşına kadar annesini hiç görmemiş."


5.Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamasının çeşidini yazıp eklerinin gösteriniz.
"Burada doğanın güzelliği bir kez daha kendine hayran bırakır insanları."

6.Aşağıdaki metinin anlatım türünü yazınız.
"Burası küçük sessiz bir sokaktı.Yol boyunca uzanan vitrinler sıra sıra dizilmiş gülümseyen satıcı kızlar gibi insanı kendine çekiyordu.Göz alıcı güzelliklerin örtüldüğü ve yolun başka günlere göre ıssız olduğu pazar günleri bile pis komşu sokaklarla karşılaştırılınca sanki ormanda parıldayan bir ateşi andırıyordu. Yeni boyanmış kepenkleri,pırıl pırıl parlatılmış tokmakları,genel temizliği ve neşeli durumu geçenlerin hep gözüne çarpar ve hoşuna giderdi."

7.Aşağıdaki cümlede geçen zamirleri bulup çeşitlerini yazınız.
"Lütfen herkes burayı terk etsin ve bana onunla ilgili soru sormasın."

8.Aşağıdaki cümlede geçen fiilimsileri bulup çeşitlerini yazınız.
"Şimdilerde İstanbul'da gezmeye kalktığımda,hiçbir şey düşünmeden yürüyecek bir yer olmadığını üzüntüyle anımsıyorum."

9."Bekle-" fiilinin olumsuzunu; gelecek zamanın rivayetinin 2.tekil şahıs ekiyle çekimleyiniz.

10."can yücel sevgiyi en iyi yansıtan şairlerdendir."
a.Yukarıdaki cümleyi somutluk-soyutluk açısından değerlendiriniz.
b.Yukarıdaki cümleyi nesnellik-öznellik açısından değerlendiriniz.

CEVAPLAR
1.Panel ve forum arasındaki farklardan iki tanesini yazınız.
a) Forumu panelden ayıran en önemli nokta konuşmacı-dinleyici ayrımının bir bakıma ortadan kalkması, foruma katılan herkesin katılımcı olarak düşüncelerini ifade etme fırsatı bulmasıdır. (Panelin sonunda dinleyicilere sadece soru sormaları için kısa bir süre söz hakkı verildiğini hatırlatalım. Burada dinleyiciler görüş belirtmek yerine sadece soru yöneltirler, forumda ise dinleyiciler aktif olarak tartışmaya katılır.)
b) Forum, panele göre daha uzun sürer. Çünkü konuşmacılar dışında dinleyiciler de aktif olarak tartışmaya katılırlar.
c) Forum, panele göre yaş, siyasi görüş, sosyal konum vb. her açıdan çeşitlilik gösteren geniş katılımcı kitleyle gerçekleştirilen bir tartışmadır.
2.Aşağıdaki şiirin temasını yazınız.
Ne yardan geçilir ne senden
Korkuyorum bu gecelerden
Bel bağladığım tepelerden
Gün doğmayabilir bir daha

Şair hayattan uzaklaşma, yaşadıklarını bir daha yaşayamama endişesi içindedir. Bu bize "ölüm", "ölüm korkusu" temasını vermektedir. Şiirin teması: Ölüm korkusu
3.Aşağıdaki cümlede geçen anlatım bozukluğunu bulup, sebebin bağlaşıklıktan mı yoksa bağdaşıklıktan mı kaynaklandığını yazınız.
"Taziyelerimi ve baş sağlığı dileklerimi sunmak için cenaze merasimi yapılan evin yolunu tuttum." cümlesinde gereksiz sözcük kullanımı var. "Taziye", baş sağlığı dilemek" aynı anlama gelen sözlerdir. Anlam bakımından bir anlatım bozukluğu olduğu için bağdaşıklık yanlışlığı vardır.

4.Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatları gösterip çeşitlerini yazınız.
"Küçük pansiyonlarda uykusuz geceler geçirdim."
küçük: niteleme sıfatı
uykusuz: niteleme sıfatı

"Bazı günler deniz, çamların kokusunu karşı sahile kadar getirir."

bazı: belgisiz sıfat
karşı: sıfat

"Yirmi dört yaşına kadar annesini hiç görmemiş."
yirmi dört: sayı sıfatı
5.Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamasının çeşidini yazıp eklerinin gösteriniz.
"Burada doğanın güzelliği bir kez daha kendine hayran bırakır insanları."
doğanın güzelliği: belirtili isim tamlaması
çekim ekleri: doğa-nın (nın tamlayan eki, ilgi eki) güzellik-i (-i iyelik eki)
Yapım ekleri
doğ-a (-a fiilden isim yapan ek)
güzel-lik (-lik isimden isim yapan ek)
6.Aşağıdaki metinin anlatım türünü yazınız.
"Burası küçük sessiz bir sokaktı.Yol boyunca uzanan vitrinler sıra sıra dizilmiş gülümseyen satıcı kızlar gibi insanı kendine çekiyordu.Göz alıcı güzelliklerin örtüldüğü ve yolun başka günlere göre ıssız olduğu pazar günleri bile pis komşu sokaklarla karşılaştırılınca sanki ormanda parıldayan bir ateşi andırıyordu. Yeni boyanmış kepenkleri,pırıl pırıl parlatılmış tokmakları,genel temizliği ve neşeli durumu geçenlerin hep gözüne çarpar ve hoşuna giderdi."

Bu metnin anlatım türü: Betimleyici anlatım

7.Aşağıdaki cümlede geçen zamirleri bulup çeşitlerini yazınız.
"Lütfen herkes burayı terk etsin ve bana onunla ilgili soru sormasın."

herkes: belgisiz zamir
burayı: işaret zamiri
bana: kişi zamiri (şahıs zamiri)
onunla: kişi zamiri (Burada bir kişiden söz edilip edilmediği kesin değil onun için "kişi zamiri" veya "işaret zamiri" olabilir.)

8.Aşağıdaki cümlede geçen fiilimsileri bulup çeşitlerini yazınız.
"Şimdilerde İstanbul'da gezmeye kalktığımda, hiçbir şey düşünmeden yürüyecek bir yer olmadığını üzüntüyle anımsıyorum."

gezmeye: isim-fiil
kalktığımda: zarf-fiil
düşünmeden: zarf-fiil
yürüyecek: sıfat-fiil
olmadığını: sıfat-fiil
9."Bekle-" fiilinin olumsuzunu; gelecek zamanın rivayetinin 2.tekil şahıs ekiyle çekimleyiniz.
beklemeyekmişsin
10."can yücel sevgiyi en iyi yansıtan şairlerdendir."
a.Yukarıdaki cümleyi somutluk-soyutluk açısından değerlendiriniz.
Soyut bir cümle. (Soyut sözcükler yer aldığı, soyut bir düşünceyi dile getirdiği için)
b.Yukarıdaki cümleyi nesnellik-öznellik açısından değerlendiriniz.
öznel bir cümleHiç yorum yok:

Yorum Gönder