22 Haziran 2013 Cumartesi

Psikoloji Dersi Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları

Psikoloji Dersi Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları

.............LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PSİKOLOJİ DERSİ HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMA YÜKSELTME SORULARI
1-)Psikolojinin ortaya çıkışının amaçları nelerdir?
CEVAP:Anlama-açıklama-kestirebilme-kontrol

2-)Psikolojinin yöntemlerinden deneysel yöntemdeki bağımlı ve bağımsız değişkenin işlevlerini açıklayınız.
CEVAP:Bağımsız değişken:etkisi incelenmek istenen değişkendir,sonuçta değişiklik yaratma işlevine sahiptir.Etkileyen unsurdur.
           Bağımlı değişken:Bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur.

3-)Fiziki illüzyon ile psikoloji k illüzyon arasındaki fark nedir?.
CEVAP:Fiziksel illüzyon çevre koşullarından kaynaklandığı için herkeste aynı şekilde görülür.
Psikolojik illüzyon:Kişinin kişiliği ve psikolojik durumuna göre değişir,herkeste farklı yanılgılar görülebilir.
4-)Fizyolojik güdülerin özelliklerinden beşini yazarak fizyolojik güdülerin sosyal güdülerden temel farkını belirtiniz.
CEVAP:Öğrenilmemiş,doğuştandır.
          Yaşamak için zorunludur.
     Değişmeden devam ederler
     İlk yıllarda daha baskındır.
Genelde sosyal güdülere üstünlük sağlarlar.
Fark ise:Fizyolojik güdüler doğuştandır değişmez,sosyal güdüler sonradan öğrenilir değişime uğrar.

5-)Öğrenme unsurlarından olan transfer ile ket vurma arasındaki farklar nelerdir?.
CEVAP:Transfer öğrenmeden önce gerçekleşir,öğrenilecek şeyi kolaylaştırır ya da zorlaştırır. Ket vurma ise öğrenmeden sonra gerçekleşir öğrenilmiş olan şeyi karıştırır yada unutturur.

6-)Öğrenmeyi etkileyen faktörleri yazınız.
CEVAP:Motivasyon(güdülenme)
           Yaş ve olgunlaşma
       Zeka
    Genel uyarılmışlık hali
Psikolojik durum
Organik durum
 Bilgi birikimi(önceki öğrenmeler)

7-)Çatışmayı tanımlayıp türlerini yazınız ve çatışma türlerine örnek veriniz.
CEVAP:Organizmanın aynı anda ortaya çıkan iki yada daha fazla duygu,düşünce veya  güdü arasında kalıp karar verememe ve bunlardan birini seçmek zorunda kalınması durumundaki gerilim halidir.
Üç türlü çatışma vardır:Yaklaşma –yaklaşma
Örnek:Öğrencinin istediği iki bölümden birini seçmek zorunda klaması
Kaçınma –kaçınma
Örnek:Birinin sevmediği ev işi ile tarla işi arasında seçim yapmak zorunda kalması.
Yaklaşma-kaçınma
Örnek:Dondurma yemek isteyen birinin ,dişinin ağrımasını istememesi

8-)Savunma mekanizmalarının özelliklerini yazıp beş tanesinin adını yazınız.
CEVAP:Normal olan, herkes tarafından kullanılan normal bir davranıştır.
Problemleri kalıcı değil,geçici olarak çözer.
Sürekli kullanıldığında gerçekle ,bağın kopmasına neden olur.
Mekanizmayı kullanan birey farkında değildir.
Savunma mekanizmalarının temelinde bireyin kendisini kandırması vardır.
Yön değiştirme-yansıtma-özdeşim kurma-bahane bulma-karşıt tepki geliştirme-ödünleme(telafi)-yadsıma(inkar)-yüceltme

9-)Kişiliği tanımlayınız, kişiliğin bölümlerini yazınız.
CEVAP:Bireyin doğuştan getirmiş olduğu özelliklere,çevreden gelen etkilerle etkileşime geçmesi sonucunda ortaya çıkan bir bütündür.
Kişilik:Doğuştan gelen mizaç ve çevreden edinilen karakterden oluşur

10-)Uyma davranışını etkileyen faktörler nelerdir?
CEVAP:Grubun büyüklüğü
Mevki ve saygınlığın(statü)etkisi
Yüz yüze olmanın etkisi
Grubun söz birliğinin etkisi

1 yorum:

  1. soruları yayınlamanız sorun değil ama ,öğretmen adının silinmesi saygısızca bir davranış,bu soruların ,hangi siteye gönderildiği bellidir,yayınlanma tarihi bellidir,telif hakkı, isteme hakkım vardır,ya öğretmen ismini yazınız,ya da sınavı kaldırınız,sınav bana aittir.
    ziya özcan

    YanıtlaSil